SČK organizuje 12. ročník Valentínskej kvapky krvi od 1. do 14. februára

Motivovať mladých ľudí a prvodarcov, aby sa stali novými členmi rodiny bezpríspevkových darcov krvi, je cieľom Valentínskej kvapky krviToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1998-sck-organizuje-12-rocnik-valentinskej-kvapky-krvi-od-1-do-14-februara