SČK rozbieha projekt zameraný na rozvoj ľudských zdrojov

Slovenský Červený kríž (SČK) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realizuje od 1. januára 2009 do 31. septembra 2009 projekt Rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie kvality riadenia sociálnych služieb Slovenského Červeného krížaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5544-sck-rozbieha-projekt-zamerany-na-rozvoj-ludskych-zdrojov