SČK si pripomenie medzinárodný deň boja proti AIDS/HIV sviečkovým pochodom

Prvý december je Medzinárodným dňom boja proti AIDS a ľudia na celom svete si v tento deň pripomínajú nebezpečie prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. Slovenský červený kríž (SČK) v tejto súvislosti už tradične organizuje sviečkový pochodToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1680-sck-si-pripomenie-medzinarodny-den-boja-proti-aidshiv-svieckovym-pochodom