SČK vyhlásil verejnú zbierku na pomoc obetiam ničivého zemetrasenia a tsunami v Japonsku


(Admin Zzz.sk) #1

Finančné príspevky je možné zasielať na Fond „Ľudia ľuďom“, číslo účtu: 665555/0200, variabilný symbol: 2011. Výťažok zo zbierky, ktorá trvá do 21. apríla 2011, bude zaslaný priamo Japonskému Červenému krížu na obnovu a záchranné operácie v postihnutých oblastiachToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9949-sck-vyhlasil-verejnu-zbierku-na-pomoc-obetiam-niciveho-zemetrasenia-a-tsunami-v-japonsku

(Juraj) #2

Google má aplikáciu tiež http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=en