Sestry a pôrodné asistentky majú vlastné odborové združenie

Záujmy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek chcú zastupovať nové odbory v podobe Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12353-sestry-a-porodne-asistentky-maju-vlastne-odborove-zdruzenie