Sexuálne prenosné choroby

Zásluhou vysokej početnosti výskytu predbehli pohlavné ochorenia všetky ostatné. Zaraďujeme medzi ne napríklad infekcie trichomonádami, chlamýdiami, plesňovými chorobami a herpes simplexToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11880-sexualne-prenosne-choroby