Sieťovým lekárňam aj vernostným systémom má byť koniec

Ministerstvo zdravotníctva totiž v návrhu novely zákona o liekoch zavádza opätovný zákaz vernostných systémov a taktiež stanovuje podmienku, že jedna osoba môže získať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12624-sietovym-lekarnam-aj-vernostnym-systemom-ma-byt-koniec