Škoda spôsobená použitím veci


(Admin Zzz.sk) #1

§ 420a zahŕňa i prípad zodpovednosti podľa § 421a, ak škoda vznikla vecou použitou pri prevádzkovou činnosťouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7544-skoda-sposobena-pouzitim-veci