Skončilo sa Pracovné stretnutie zástupcov Farmaceutických fakúlt

V dňoch 21. – 23. 11. 2013 sa v Bojniciach uskutočnilo Pracovné stretnutie zástupcov Farmaceutických fakúlt slovenských a českých univerzít. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 20 rektorov, dekanov a pracovníkov fakúlt, ktoré vychovávajú budúcich odborníkov v oblasti lekárenstva.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13750-skoncilo-sa-pracovne-stretnutie-zastupcov-farmaceutickych-fakult