Skúsenosť s posudkovou lekárkou

Máte niekto skúsenosť s posudkovou lekárkou MUDr. Jarošovou?