Skúsenosť s posudkovou lekárkou


(Monika) #1

Máte niekto skúsenosť s posudkovou lekárkou MUDr. Jarošovou?