SKZL chce navrhnúť zaviesť celoplošne preventívny program Zdravý úsmev

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) v súvislosti so zhoršujúcim sa stavom chrupu u detí v SR odporúča zaviesť celoplošný preventívny program na národnej úrovni.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/939-skzl-chce-navrhnut-zaviest-celoplosne-preventivny-program-zdravy-usmev