SKZL je znepokojená návrhmi novely zákona o zdravotnom poistení

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) na svojom zasadnutí 16. februára prijala so znepokojením návrhy na zmenu zákona o zdravotnom poistení.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2126-skzl-je-znepokojena-navrhmi-novely-zakona-o-zdravotnom-poisteni