SLK sa vraj snažila zastupovať stavovské organizácie pri rokovaniach s VšZP

Slovenská lekárska komora (SLK) sa údajne snažila prevziať na seba iniciatívu a zastupovať stavovské organizácie pri rokovaniach o spoločných zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Od tejto iniciatívy sa dištancovali Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) a Asociácia súkromných lekárov (ASL). Uvádza sa to v informácii o príčinách a problémoch s uzatváraním zmlúv medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/339-slk-sa-vraj-snazila-zastupovat-stavovske-organizacie-pri-rokovaniach-s-vszp