Slováci pracujúci v zahraničí, môžu byť liečení aj na Slovensku

Slováci pracujúci v zahraničí, kde si platia aj zdravotné poistenie, môžu o poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku požiadať vyplneným formulárom E 106 a to aj vrátane preventívnych prehliadok. Slovenská zdravotná poisťovňa si potom náklady vynaložené na poskytnutie zdravotnej starostlivosti môže vyfakturovať v poisťovni, kde si poistenec platí poistku. V takomto prípade nepotrebuje ani Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4343-slovaci-pracujuci-v-zahranici-mozu-byt-lieceni-aj-na-slovensku