Slovenské mimovládne organizácie vytvorili účet na pomoc obyvateľom Kene

Slovenské mimovládne organizácie (MVO) organizujú verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Kene postihnutým nepokojmi, nedostatkom jedla a násilím. Finančný príspevok je možné poslať na číslo účtu zbierky: 4000713500/3100, variabilný symbol: 777Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3811-slovenske-mimovladne-organizacie-vytvorili-ucet-na-pomoc-obyvatelom-kene