Slovenské zdravotníctvo ani v roku 2019 nejaví známky uzdravenia

(Admin Zzz.sk) #1

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že každoročné dodatočné dofinancovanie zdravotníckeho účtu svedčí o neochote zodpovedných politikov systémovo riešiť nedostatok zdrojov. Štátny rozpočet by mal byť nastavený tak, aby jeho pozitívny dopad na ľudí bol citeľný v dlhodobom meradle. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a. uvádza „Napriek kritike našej organizácie sa stáva takmer pravidlom, že v štátnom rozpočte sa pre zdravotníctvo vyčlení málo financií. Samozrejme, potom musí vláda rok čo rok balík peňazí na sklonku roka navyšovať, aby nemocnice a ambulancie mali z čoho fungovať.“ Tejto mizérii by sme mali urobiť raz a navždy koniec. Ak by sa politici konečne prestali predháňať v nezmyselných súbojoch o tzv. „lepšie nastavenie financovania zdravotníctva“ a začali uvažovať podľa dostupných analýz, prognóz a dát, zdravotníctvo by mohlo byť naozaj zdravšie.“, doplnila prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14296-slovenske-zdravotnictvo-ani-v-roku-2019-nejavi-znamky-uzdravenia
0 Likes