Slovenskí lekárnici bližšie k pacientom

stomatológia

(Admin Zzz.sk) #1

Do projektu sa môže zapojiť ktorákoľvek verejná lekáreň na Slovensku. Zapojením sa do projektu získa lekáreň bez zaťaženia vlastného personálu či vynaloženia vstupných finančných nákladov komplexné materiálno-technické a personálne zabezpečenie a možnosť možnosť poskytnúť svojim pacientom meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu, glukózy, detekcie atriálnej fibrilácie a pod. Pacient je informovaný o svojom BMI ako aj o riziku vzniku fatálnych kardiovaskulárnych príhod. Merania zabezpečujú nie iba kvalifikovaní farmaceuti, ale tiež zaškolení študenti posledných dvoch ročníkov farmácie.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14047-slovenski-lekarnici-blizsie-k-pacientom