Slovenskí lekárnici pomáhajú predísť nežiaducim interakciám liekov


(Admin Zzz.sk) #1

Do projektu je zapojených 200 lekární, v ktorých sa už od začiatku júna môžu pacienti s lekárnikmi poradiť o interakciách užívaných liekov. V priebehu júla spustí Slovenská lekárnická komora portál www.interakcieliekov.sk, kde ktorýkoľvek pacient po zadaní užívaných liekov ihneď a bezplatne dostane informáciu o miere rizika tejto kombinácie a o rizikových potravinách. Zároveň si bude môcť vybrať ktorúkoľvek zo zapojených lekární a jednoduchým kliknutím sa objednať na konzultáciu vo vyhovujúcom termíne. Vybraná lekáreň dostane mailom podrobné vyhodnotenie interakcií a konkrétny lekárnik sa tak bude môcť zodpovedne pripraviť na konzultáciu. Lekárne získajú bezplatný prístup k najrozsiahlejšej databáze liekových interakcií, interakcií liekov s potravinami, popisom mechanizmu ich vzniku, ich klinickej závažnosti, návrhu opatrení a odkazov na odbornú literatúru. Aplikácia bude nielen dostupná online na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu, ale tiež integrovaná priamo v informačnom systéme každej lekárne tak, aby lekárnik identifikoval riziko priamo pri výdaji liekov.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14124-slovenski-lekarnici-pomahaju-predist-neziaducim-interakciam-liekov