Slovenskí zdravotní záchranári majú k návrhu novely Zákonníka práce pripomienky

Návrh novely Zákonníka práce môže viesť k ohrozeniu poskytovania prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti. Podľa Asociácie poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby SR tento návrh priamo ohrozuje poskytovanie prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti a výrazne obmedzuje flexibilné formy zamestnávania.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2270-slovenski-zdravotni-zachranari-maju-k-navrhu-novely-zakonnika-prace-pripomienky