Slovensko sa koncepčne nevenovalo pacientom so zriedkavými chorobami

Na Slovensku neexistuje jednotná koncepcia diagnostiky, liečby a celkovej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami. Na dnešnom výjazdovom rokovaní v Gabčíkove vláda SR schválila Národnú stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami na roky 2012-2013. Jej cieľom je pripraviť národný plán starostlivosti o takýchto pacientov a pretaviť ho do zdravotnej a sociálnej starostlivosti.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13071-slovensko-sa-koncepcne-nevenovalo-pacientom-so-zriedkavymi-chorobami