Slovensko v poklese úmrtí na kardiovaskulárne problémy výrazne zaostáva za EÚ

Na Slovensku počas posledných rokov prišlo k miernemu poklesu úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia. Napriek tomuto priaznivému trendu naša krajina výrazne zaostáva za ostatnými štátmi Európskej únie, skonštatovali to odborníci na 11. výročnom kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1389-slovensko-v-poklese-umrti-na-kardiovaskularne-problemy-vyrazne-zaostava-za-eu