Slovensko vo výskume rakoviny oproti iným krajinám zaostáva

Kvalitný onkologický výskum môže v dostatočnom predstihu diagnostikovať u pacientov rakovinu a zakročiť proti nej. Žiaľ, na Slovensku stále nie je primerané technické zabezpečenie, aby sa takýto výskum mohol v plnej miere realizovaťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4072-slovensko-vo-vyskume-rakoviny-oproti-inym-krajinam-zaostava