SLÚŠ odporúči svojim členom naďalej vyberať poplatky od pacientov

Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) odporučí svojim členom naďalej vyberať od pacientov poplatky za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1210-slus-odporuci-svojim-clenom-nadalej-vyberat-poplatky-od-pacientov

nevyberanim 20sk v spec.amb.nie je poistovnami kompenzovana.Poistovne to vo svojich nových zmluvách nezohladnuju ani zvýšením za bod.Preto súhlasím s Dr.Jancom že takto budeme robit zadarmo alebo preobjednávat pacientky na další mesiac,čo bude viest znovu k nespokojnosti pacientiek.