SLÚŠ zorganizovala protest za dvojnásobné platby v zdravotníctve

Zdvojnásobenie všetkých platieb v zdravotníctve a zvýšenie platov lekárov a zdravotného personálu je hlavnou požiadavkou celoslovenského protestu, do ktorého sa dnes rôznymi formami na výzvu Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) zapojili hlavne súkromné špecializované ambulancie a odštátnené zdravotné pracoviská na SlovenskuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4501-slus-zorganizovala-protest-za-dvojnasobne-platby-v-zdravotnictve