SM Nádej: Obmedzenie liečby sklerózy multiplex vekovou hranicou je diskriminujúce

Ochorenie skleróza multiplex (SM) je nevyliečiteľné, ale liečiteľné. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) však z ekonomických dôvodov odmietlo výzvu Združenia SM Nádej na liečbu pacientov, ktorí prekročili vekovú hranicu 45 rokovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4017-sm-nadej-obmedzenie-liecby-sklerozy-multiplex-vekovou-hranicou-je-diskriminujuce

Je to diskriminácia pacientov s SMkou! No tu na Slovensku sa niet čomu čudovať. Nech si všetci kompetentní vstúpia do svojho svedomia no a v neposlednom rade nech si vstúpi do svojho svedomia i vláda SR, lebo takéto vyjadrenie je ponižovanie ľudskej dôstojnosti a obmedzovanie! Takýto istý prístup k nám SMkárom je i vo verejnej správe, hlavne na úradoch a im podobným inštitúciach. Doslovne nás SMkárov považujú za menejcenných!