SMK: Vláda vnáša chaos do fungujúceho systému zdravotnej starostlivosti


(Admin Zzz.sk) #1

Prijatím nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti a novely zákona o zdravotných poisťovniach (ZP) vnáša kabinet chaos do existujúceho dobre fungujúceho systému zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3504-smk-vlada-vnasa-chaos-do-fungujuceho-systemu-zdravotnej-starostlivosti