Smrteľný úraz v MOBIS Slovakia spôsobilo zanedbanie predpisov

Porušenie bezpečnostných predpisov zavinilo smrteľný pracovný úraz kórejského zamestnanca MOBIS Slovakia, s.r.oToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8671-smrtelny-uraz-v-mobis-slovakia-sposobilo-zanedbanie-predpisov