Snem SKZL sa zameria na ďalšie smerovanie stomatológie v SR

Na ďalšie smerovanie stomatológie na Slovensku sa zameria snem Slovenskej komory zubných lekárov, ktorý sa začne v piatok 27. októbra v Čilistove pri Šamoríne.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1491-snem-skzl-sa-zameria-na-dalsie-smerovanie-stomatologie-v-sr