Snimky z ortopedie

Je možné si vyžiadať snímky z ortopédie?