Sociálne služby a sociálna poisťovňa

Medzi ľuďmi prevláda názor, že z poistenia, ktoré si platíme „celý život“ do sociálnej poisťovne, sa raz, v prípade našej odkázanosti budú financovať sociálne služby, ktoré budeme potrebovať.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13542-socialne-sluzby-a-socialna-poistovna