Sociálne služby pre samoplatcov už bez posudzovania odkázanosti

V posledný januárový deň parlament schválil novelu zákona o sociálnych službách, kde okrem iného zrušil povinnosť klientov, ktorí si za sociálnu službu platia v plnej výškeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11870-socialne-sluzby-pre-samoplatcov-uz-bez-posudzovania-odkazanosti