Sociálni partneri sa na zdravotníckych novelách nezhodli

Sociálni partneri sa na dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) nezhodli ani na jednej z prerokovávaných noviel zdravotníckych zákonov. "Nevyhoveli sme všetkým ani v jednom predloženom návrhuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3226-socialni-partneri-sa-na-zdravotnickych-novelach-nezhodli