SOI kontrolovala bezpečnosť zariadení detských ihrísk


(Admin Zzz.sk) #1

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala od 8. do 26. júna tohto roka celoslovenskú akciu zameranú na kontrolu bezpečnosti zariadení detských ihrísk. Z 83 kontrol, boli nedostatky zistené v 68 prípadoch, čo predstavuje 81,9 percentaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6958-soi-kontrolovala-bezpecnost-zariadeni-detskych-ihrisk