Soľ nad zlato?

Kuchynská soľ je chemicky chlorid sodný. Jeho jednotlivé zložky – sodík a chlór – sú pre život človeka nevyhnutné, patria k hlavným minerálnym látkam. V ľudskom organizme sa spolupodieľajú na udržiavaní stálosti vnútorného prostredia, vnútrobunkových aj medzibunkových tekutín, osmotického tlakuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11573-sol-nad-zlato