Spánok je pre každého dôležitý, máme ho daný geneticky

Spánok je veľmi dôležitý relaxačný prvok režimu dňa u každého jednotlivca. Potreba spánku je geneticky daná. Jeho dĺžka závisí od rôznych činiteľov, najmä od veku, ale aj od zdravotného stavuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5808-spanok-je-pre-kazdeho-dolezity-mame-ho-dany-geneticky