Speleoterapia

Výskumy jednoznačne potvrdzujú – pobyt v jaskyni redukuje počet záchvatov astmy, astme podobných stavov a infekcií dýchacích orgánov z priemerného počtu päťkrát za rok na jeden až dvakrát ročne. Poklesol aj počet detí v starostlivosti alergológov po 10. rokoch od absolvovania speleoterapeutických pobytov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10028-speleoterapia