Spojené štáty varovali pred hantavírusom 39 krajín

Predstavitelia tábora rozoslali listy a emaily asi 3100 ľuďom, ktorí si medzi 10. júnom a 24. augustom rezervovali jednu z tamojších 91 chatiekToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12734-spojene-staty-varovali-pred-hantavirusom-39-krajin