Spolkové krajiny v Nemecku hľadajú dohodu v otázke zákazu fajčenia

V Nemecku silnie diskusia o zákaze fajčenia na verejných miestach, 16 spolkových krajín sa pokúsi v piatok dohodnúť na ochrane nefajčiarov. Sporným je najmä zákaz fajčenia v gastronomických zariadeniach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2147-spolkove-krajiny-v-nemecku-hladaju-dohodu-v-otazke-zakazu-fajcenia