Spoločnosť Achmea podniká právne kroky proti Slovenskej republike

Holandská poisťovňa Achmea dnes doručila vláde Slovenskej republiky oznámenie o arbitrážnom konaní. Týmto sa otvára nové arbitrážne konanie medzi spoločnosťou Achmea a Slovenskou republikou v súvislosti s plánmi vlády SR vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovneToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13465-spolocnost-achmea-podnika-pravne-kroky-proti-slovenskej-republike