Spolok medikov mesta Košice: Protest študentov

Včera predpoludním zorganizoval Spolok medikov mesta Košice protest študentov medicíny UPJŠ LF, ktorého sa zúčastnilo viac ako tisíc našich kolegov a podporiť nás prišli aj študenti iných fakúlt UPJŠ a aj iných košických univerzít. Podporu nám tiež písomne vyjadrili medické spolky z Martina a Bratislavy.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12842-spolok-medikov-mesta-kosice-protest-studentov