Spolu 1523 darcov krvi sa v Košiciach zapojilo do kampane Valentínska kvapka

Spolu 1523 darcov krvi, z toho 729 študentov a z nich 250 prvodarcov, sa zapojilo v Košiciach do kampane Valentínska kvapka krvi, ktorú od 9. do 27. februára zorganizoval Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocnícToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5817-spolu-1523-darcov-krvi-sa-v-kosiciach-zapojilo-do-kampane-valentinska-kvapka