Spolu 732 študentov darovalo krv v polčase kampane Študentská kvapka

Spolu 723 študentov prišlo darovať krv v Košiciach počas prvej polovice kampane Slovenského Červeného kríža (SČK) Študentská kvapka krviToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5207-spolu-732-studentov-darovalo-krv-v-polcase-kampane-studentska-kvapka