Spoluzodpovednosť za spôsobenú škodu

Spoločná zodpovednosť pripadá do úvahy v prípadoch kedy škodu spôsobilo viacero škodcov, a to buď vo forme spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti alebo zodpovednosti čiastkovejToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7967-spoluzodpovednost-za-sposobenu-skodu