Spomienková slávnosť na MZ SR, 30 rokov od prijatia deklarácie eradikácie varioly

Tento rok v máji uplynie 30 rokov od prijatia deklarácie eradikácie varioly Valným zhromaždením členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1980Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8229-spomienkova-slavnost-na-mz-sr-30-rokov-od-prijatia-deklaracie-eradikacie-varioly