Sporom košickej univerzitnej nemocnice a UPJŠ by sa mala zaoberať vláda

SLK zdôrazňuje nutnosť udržať najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti na klinikách zapojením akademických pracovníkov do výkonu praxe a do riadenia liečebného a diagnostického procesuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12671-sporom-kosickej-univerzitnej-nemocnice-a-upjs-by-sa-mala-zaoberat-vlada