Športových hier v Kováčovej sa aktívne zúčastnilo 200 pacientov NRC

Približne 200 pacientov sa aktívne zúčastnilo dnešných súťaží XXI. športových hier Národného rehabilitačného centra (NRC) v Kováčovej. Hry sa v tomto jedinom ústave svojho druhu na Slovensku, kde sa liečia pacienti po úrazoch chrbtice a končatín konajú pravidelne od roku 1988Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6406-sportovych-hier-v-kovacovej-sa-aktivne-zucastnilo-200-pacientov-nrc