Správa o politike zdravia hovorí aj o nedostatkoch


(Admin Zzz.sk) #1

Správa o realizovaní Štátnej politiky zdravia v SR za roky 2004 - 2005 obsahuje okrem množstva úloh a pozitívnych aktivít aj nedostatky. Vláda SR dnes správu schválila.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/1869-sprava-o-politike-zdravia-hovori-aj-o-nedostatkoch