Správna výživa - cesta ku zdraviu

Správna výživa je zárukou dobrého zdravotného stavu. Môžeme ju teda označiť aj ako zdravú výživu. Charakterizuje ju príjem požadovaného počtu denných jedál a primeraná strava – čo do množstva, druhu, zloženia a pestrostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10251-spravna-vyziva-cesta-ku-zdraviu