Správna výživa ovplyvňuje dĺžku a kvalitu života

Správna výživa človeka sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochoreníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3493-spravna-vyziva-ovplyvnuje-dlzku-a-kvalitu-zivota