SR a Bulharsko sa budú informovať o epidemiologických situáciach


(Admin Zzz.sk) #1

Slovensko a Bulharsko sa budú vzájomne informovať o vzniku ekologických a priemyselných havárií, o mimoriadnych epidemiologických situáciách, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/650-sr-a-bulharsko-sa-budu-informovat-o-epidemiologickych-situaciach